Tổng hợp phim trường L'amour + Ngoại cảnh SG

Sự xuất hiện của các phim trường chụp ảnh cưới thời gian gần đây đã thổi làn gió mới vào thị trường cưới TP. HCM, trong đó nổi bật là phim trường ảnh cưới L'amour.